TRỤ SỞ CHÍNH

Ông Trần Minh Hòa – Phó tổng giám đốc
Phụ trách công nghệ
Điện thoại: 0912 425 425
Email: hoatm@binhminh.com.vn

Địa chỉ: Tầng 3, tòa nhà 25T2, Hoàng Đạo Thúy, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: 024 3976 4441 / 024 3976 4442
Fax: 024 3976 4443
Email: info@binhminh.com.vn

VĂN PHÒNG TP. HỒ CHÍ MINH

Bà: Trần Thị Kim Liên – Giám đốc văn phòng
Điện thoại: 0903622119
Email: lienttk@binhminh.com.vn

CHI NHÁNH LẠNG SƠN

Ông Nguyễn Như Sơn – Giám đốc chi nhánh
Điện thoại: 0912553977
Email: sonnn@binhminh.com.vn