thiết kế và xây dựng website chuyên nghiệp

Thiết kế chuyên nghiệp, Công nghệ tiên tiến, Chất lượng và Tận tâm

1.500.000 đ

Thời gian bàn giao: 2 ngày
Giao diện web trong kho mẫu cơ bản
Tặng kèm 1 tên miền .com phổ biến
Tặng host 500 MB và 40 Gb băng thông/tháng
Giao diện hiển thị website tương thích trên mọi thiết bị
Hướng dẫn quản trị, cập nhập thông tin, chăm sóc Website
Bảo hành trọn đời
(nếu host trên máy chủ BM)
Cam kết hoàn 100% chi phí
nếu không hài lòng
CHUYÊN NGHIỆP VÀ TẬN TÂM

1.500.000 đ

Thời gian bàn giao: 2 ngày
Giao diện web trong kho mẫu cơ bản
Tặng kèm 1 tên miền .com phổ biến
Tặng host 500 MB và 40 Gb băng thông/tháng
Giao diện hiển thị website tương thích trên mọi thiết bị
Hướng dẫn quản trị, cập nhập thông tin, chăm sóc Website
Bảo hành trọn đời
(nếu host trên máy chủ BM)
Cam kết hoàn 100% chi phí
nếu không hài lòng
CHUYÊN NGHIỆP VÀ TẬN TÂM

1.500.000 đ

Thời gian bàn giao: 2 ngày
Giao diện web trong kho mẫu cơ bản
Tặng kèm 1 tên miền .com phổ biến
Tặng host 500 MB và 40 Gb băng thông/tháng
Giao diện hiển thị website tương thích trên mọi thiết bị
Hướng dẫn quản trị, cập nhập thông tin, chăm sóc Website
Bảo hành trọn đời
(nếu host trên máy chủ BM)
Cam kết hoàn 100% chi phí
nếu không hài lòng
CHUYÊN NGHIỆP VÀ TẬN TÂM

1.500.000 đ

Thời gian bàn giao: 2 ngày
Giao diện web trong kho mẫu cơ bản
Tặng kèm 1 tên miền .com phổ biến
Tặng host 500 MB và 40 Gb băng thông/tháng
Giao diện hiển thị website tương thích trên mọi thiết bị
Hướng dẫn quản trị, cập nhập thông tin, chăm sóc Website
Bảo hành trọn đời
(nếu host trên máy chủ BM)
Cam kết hoàn 100% chi phí
nếu không hài lòng
CHUYÊN NGHIỆP VÀ TẬN TÂM

Latest News